پنجشنبه
Greco
من همینم که هستم،
اثر ژاک پروه
اجرا ژولیت گرکو
۱۹۶۵
ترجمه از مریم رئیس دانا

من برای خوشی دیگران درست شده ام
و هیچ چی رو نمی تونم عوض کنم
لب هایم خیلی سرخه
دندان هام خیلی ردیفه
پوستم خیلی روشنه
موهایم خیلی سیاهه
و خب بعد
اینها به شما چه ربطی داره

من همینم که هستم
من همینم که هستم
وقتی بخوام بخندم
آره درسته با صدای بلند می خندم
کسی رو که دوستم داره دوستش دارم
آیا تقصیر منه
اگه اونی که دوستش دارم
همون قبلی نباشه


من همینم که هستم
این طوری بار اومده ام
بیش تر از این چی می خواین دیگه؟
بیش تر از این از من چی می خواین؟
من برای خوشی دیگران درست شده ام
و هیچ چی رو نمی تونم عوض کنم
کفش هایم خیلی پاشنه بلنده
قدم خیلی خمیده
سینه هام خیلی سفته
و چشم هام خیلی گود رفته

و خب بعد؟
اینها به شما چه ربطی داره
من همینم که هستم
اونی که باید خوشش بیاد خوشش می آد

من همینم که هستم
من اینجور بار اومدم
من همینم که هستم
وقتی بخوام بخندم
آره درسته قاه قاه می خندم. 
کسی رو که دوستم داره دوستش دارم
آیا تقصیر منه
اگه اونی که دوستش دارم
همون قبلی نباشه

من همینم که هستم
این طوری بار اومده ام
بیش تر از این چی می خواین دیگه
بیش تر از این از من چی می خواین


0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!