جمعه
Alegend

یک افسانه
زندگی چارلز بوکاوسکی
نویسندۀ: رونی هاگ
ترجمه: طاهر جام‌برسنگ

۱۹۶ صفحه
ناشر: سمر

زن‌های زیبا، پدری سادیست، سردبیرهای مجله و همکاران نویسنده، مخاطبینی شیفته در مراسم شعرخوانی بوکاوسکی در سالنی داغ و دودآلود.
همۀ این موضوع‌ها ملاط کار رونی هاگ، نویسندۀ سوئدی در نخستین زندگی‌نامۀ نویسندۀ افسانه‌ای آمریکا چارلز بوکاوسکی است به زبان سوئدی. رونی هاگ این زندگی‌نامه را بیست سال پس از آن که شیفتۀ آثار بوکاوسکی می‌شود فراهم می‌کند.
به عبارتی دیگر رونی هاگ از زندگی خصوصی بوکاوسکی می‌نویسد. از رهگذر زندگی خصوصی چارلز بوکاوسکی ما را با فضای پرفراز و نشیب فرهنگی و روشنفکری چند دهه جامعۀ آمریکا آشنا می‌کند.
رونی هاگ دربارۀ این زندگی‌نامه به خواننده هشدار می‌دهد که: «به جهان خصوصی بوکاوسکی وارد شوید. اما با مسئولیت خودتان، چرا که زمانی که از این دریا سر بر کردید ممکن است انسانی کاملن متفاوت باشید
راز شیفتگی رونی هاگ به بوکاوسکی را باید در زندگی شغلی آشفته‌ای که خود او، همانند بوک، از سر گذرانده یافت؛ کارگر بندرگاه، نگهبان شب کار، کارگر معدن، کارگر قبرستان و تا امروز که کتابدار است. او در مورد آشنایی خود با بوکاوسکی می‌نویسد:
«سال ۱۹۹۰ یک معرفی دربارۀ کتاب «یادداشت‌های یک پیرمرد هرزه» نوشتۀ چارلز بوکاوسکی در روزنامۀ یوتبوری پستن Göteborgs-posten خواندم. کتاب را تهیه کرده و آن را خواندم. قصه‌گویی درخشان کشف کردم سرشار از شادی و رنج. بیست سال آثارش را دنبال کردم تا امروز که جرأت پیدا کردم تا دربارۀ او بنویسم
کتاب «یک افسانه» با عنوان فرعی «زندگی چارلز بوکاوسکی» شامل شانزده مقاله است با عناوین: «یک کودکی»، «جوانی»، «نویسنده و زندانی»، «عاشق واقعی»، «ازدواج بوک»، «او مرد، مرد، مرد، خدا را شکر»، «پدر و نویسندۀ مشهور زیرزمینی»، «ستون یادداشت‌های یک پیرمرد هرزه»، «نویسندۀ تمام وقت»، «نیم تنۀ بوکاوسکی»، «یک مرد واقعی سس تند دارد»، «گارسن»، «زن باکلاس»، «بازگشت به اروپا»، «هالیوود دیوانه»، «با مرگ در جیب پشتی سمت چپ».
علاوه بر این‌ها مقدمۀ بوکاوسکی بر ستون یادداشت‌های یک پیرمرد هرزه نیز در این کتاب گنجانده شده است.
کتاب‌شناسی بوک، شامل ترجمۀ عناوین آثار نویسنده و نیز برخی آثاری که دربارۀ این نویسندۀ بزرگ حاشیه‌ای نوشته شده نیز در پایان کتاب آمده است.
کتاب ۱۹۶ صفحه است و آن را نشر نوپای سمر منتشر کرده و در کتابفروشی آمازوون قابل دسترسی است 
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!