جمعه
Massumeh Ziai
ماهور و صدای سپیده
مجموعه‌داستان
نویسنده: معصومه ضیائی
135 صفحه
چاپ اول 2013/ 1392 
ناشر: نشر دوستی، سوئدسفارش و دریافت کتاب در آلمان

کتابفروشی آیدا در بوخوم:
Tel. +49(234) – 97 048 04

کتابفروشی فروغ در کلن:
Forough Verlag & Buchhandlung
Jahn Str. 24
50676 Köln
Germany
Tel.: 0049/221/9235707
Fax: 0049/221/2019878

سفارش و دریافت کتاب در آمریکا
کتابفروشی کلبه کتاب:
Kolbe Ketab
1518 Westwood Blvd.
Los Angeles, CA 90024
Tel: (310) 446-6151
Fax: (310) 446-6141
Toll Free: (888) 220-00220 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!