یکشنبه
This Land is your Land


"این سرزمین، سرزمین توست"
اثر وودی گاتری
ترجمه‌ی پریسا نصرآبادی

این سرزمین سرزمین توست، این سرزمین سرزمین من است
از کالیفرنیا تا جزیرهٔ نیویورک
از جنگل رِد̊وود تا آب های گلف استریم
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است...

 در کنارهٔ بزرگراه که گام بر می‌داشتم
آسمان ِ تا بی نهایت را برفراز سرم نگریستم
وادی زرّین زیر پایم را نگریستم
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است...

گشتم و گشتم و ردّ پای خود را پی گرفتم
تا شن‌های درخشان دشت های چون الماسش..
همه جا در دور و برم صدایی مترنّم بود:
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است...

وقتی خورشید می‌تابید و من پرسه می‌زدم
گندم‌زاران موج می‌زدند و توده‌های ابر در هم می‌پیچیدند
در‌حالی که مه فضا را در بر می‌گرفت، صدایی در گوشم مترّنم بود:
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است...

این سرزمین سرزمین توست، این سرزمین سرزمین من است
از کالیفرنیا تا جزیرهٔ نیویورک
از جنگل رِد̊وود تا آب های گلف استریم
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است...

وقتی خورشید می‌تابید و من پرسه می‌زدم
گندم‌زاران موج می‌زدند و توده‌های ابر در هم می‌پیچیدند
در حالی که مه فضا را در بر می‌گرفت، صدایی در گوشم مترنّم بود:
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است...

همچنان که قدم می‌زدم، در مسیر تابلویی را دیدم  
که روی آن چنین نوشته بود: «ورود به این جا ممنوع است» 
اما آن سوی دیگرش هیچ نوشته نشده بود! 
بله، آن سویش را برای من و تو ساخته‌اند...
  
در میدان‌های شهر، در سایه برج کلیسا 
کنار مرکز اعانه، می‌بینم مردمانم را 
که با شکم های گرسنه آن جا ایستاده اند؛ از آن ها می‌پرسم  
که آیا این سرزمین را هنوز هم برای من و تو ساخته‌اند؟

هیچ بنی بشری نمی تواند مرا متوقّف کند
مادامی‌که من  در شاهراه آزادی گام بر می دارم؛
هیچ بنی بشری نمی‌تواند مرا از این راه برگرداند
این سرزمین برای تو و من ساخته شده ‌است...This Land is Your Landwords and music by Woody Guthrie

Chorus:
This land is your land, this land is my land
From California, to the New York Island
From the redwood forest, to the gulf stream waters
This land was made for you and me
As I was walking a ribbon of highway
I saw above me an endless skyway
I saw below me a golden valley
This land was made for you and me
Chorus
I've roamed and rambled and I've followed my footsteps
To the sparkling sands of her diamond deserts
And all around me a voice was sounding
This land was made for you and me
Chorus
The sun comes shining as I was strolling
The wheat fields waving and the dust clouds rolling
The fog was lifting a voice come chanting
This land was made for you and me
Chorus
As I was walkin' - I saw a sign there
And that sign said - no tress passin'
But on the other side .... it didn't say nothin!
Now that side was made for you and me!
Chorus
In the squares of the city - In the shadow of the steeple
Near the relief office - I see my people
And some are grumblin' and some are wonderin'
If this land's still made for you and me.
Chorus (2x)

0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!