شنبه


موریات جنی، دزد دریایی
نوشته‌ی برتولت برشت
از اپرای سه پولی
آهنگساز کورت وایل
اجرای هیلدگارد کنف در دهه‌ی شصت
ترجمه‌ی شاهرخ رئیسی

۱

آقایان من، همانطور که می بینید این روزها کارم شستن ظرف هاست

و مرتب کردن ملحفه‌های تخت این و آن

به ازاش پشیزی انعام می گیرم و تشکر می کنم

و شما کثافت ها شاهدان من هستید و این هتل محقر

و نمی دانید چه کسی روبرویتان ایستاده

اما یک شب فریادی از بندر آرامشتان را خواهد آشفت

و من اینبار وقت ظرف شستن نیشخندی بر چهره خواهم داشت

از خودتان می پرسید: چرا این زنک نیشش باز است؟

و یک کشتی با هشت بادبان

و پنجاه توپ

بر ساحل لنگر خواهد انداخت۲

می گوئید: برو دخترک ظرف ها را بشور

و به ازایش پشیزی هم دستمزد م می دهید

و آن پشیز را می گیرم و تختتان را تمیز می کنم

(تختی که امشب کسی در آن نخواهد خفت)

و هنوز نمی دانید من که هستم

 شب بانگی از ساحل بلند می‌شود

و همه سوال می‌کنند: چه خبر است؟

و مرا می بینید که پشت پنجره ایستادم

و همه می پرسند: چرا این زنک اینطور می خندد؟

و کشتی‌ی با هشت بادبان

و پنجاه توپ

   شهر را به توپ می بندد


۳

سروران من، اینجاست که لبخندهاتان محو می شود

چرا که برج و باروهای شهر فرو می ریزند

و شهر با خاک یکسان می شود

و تنها این هتل محقر از گزند حادثه در امان می ماند

و همه می پرسند: چرا این هتل برجا مانده؟

و صبحدم مرا می بینند که قدم از در به بیرون می گذارم

و می گویند: این همان زنکی است که در هتل زندگی می کرد

و کشتی‌ی با هشت بادبان

و پنجاه توپ

پرچم خود را بالا برد۴

و ظهر که شد صدها نفر از کشتی پیاده می شوند

 چهره‌ی خود را در نقاب نهان می کنند

و یکی یکی اهالی‌ی شهر را از تک تک خانه‌هاشان بیرون می کشند

دست بسته نزد من می آورند

و می پرسند: کدام یک را بکشیم؟

درین لحظه از ظهر این روز سکوت بر بندر سایه می اندازد

از من سوال می کنند: چه کسی، کدام یک را باید کشت؟

و صدای مرا خواهند شنید که می گویم: همه را

و با جدا شدن هر سر از تن خواهم گفت: هورا

 و کشتی‌ی با هشت بادبان

و پنجاه توپ

در افق همراه من ناپدید خواهد شد

.......................
برای مرجان که برشت را بسیار دوست دارد

اپرای سه پولی از برتولت برشت(۱۹۲۸)، اثری است ماندگار و پیشرو، که هم بر تاریخ تاتر تاثیر فراوان گذاشت، هم بر سینمای موزیکال و هم بر تاریخ ترانه‌ی آلمان و جهان.
از موریات‌های(شبیه نقالی در ایران) معروف این اثر یکی همین جنی دزد دریایی است، دیگری مک چاقوکش و دیگری در ستایش جاکشی.
سال نوشتن این اثر، ویلهلم گئورگ پابست با مشورت برشت، فیلم آنرا ساخت و کورت وایل آهنگساز آهنگ بر آن نوشت و تنظیم کرد. از میان ترانه‌های این اثر، مک چاقوکش و جنی دزد دریایی شهرت جهانی دارند و به اغلب زبان‌های زنده دنیا ترجمه و اجرا شده اند. از اجرای معروف دهه های بعد، اجرای لوئی آرمسترانگ است از مک چاقوکشاین اجرا از دهه‌ی ۶۰ است. نخستین اجرای «جنی دزد دریایی» در ۱۹۲۹ بود و توسط لوته لنیا. بازیگر تاتر آن سال ها و همسر کورت وایل

0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!