شنبه

قصیده وابستگی به سکس

اپرای سه  پولی
متن: برشت
موزیک: کورت وایل
ترجمه از بهزاد عباسی

توضیح: بین صحنه چهارم و پنجم از پرده دوم اپرای سه پولی، میان پرده ای بازی میشود که در آن خانم پیچام، که از ازدواج دخترش پولی با مکی چاقوکش عصبانی ست، به فاحشه خانه جنی بدنام در تورن بیچ میرود و به او میگوید در قبال لو دادن مکی پول خوبی به او خواهد داد. جنی تعجب میکند و میپرسد چطور ممکن است کسی که از دست پلیس فراریست به آنجا بیاید. خانم پیچام با اشاره به عادت و جنون سکس در مکی او را با خواندن قصیده وابستگی به سکس راضی میکند.

یکی اومده که شیطان در وجودشه
قصاب، خودشه. بقیه هه گوساله اند
سگ پررو، یه جاکش پاچه‌ ورمالیده
کسی که حساب همه رو میرسه، کی حساب خودشو میرسه؟ لکاته‌ها
هوسش رو داشته باشه یا نداشته باشه ـ همیشه شقه
این یعنی وابستگی به سکس
به انجیل اعتقادی نداره، به کتاب قانون میخنده
فکر میکنه بزرگترین خود خواهه
(خوب) میدونه، کسی که به زن نگاه کنه، کارش ساخته ست
واسه همین هم تحمل هیچ زنی رو نداره
جوجه ها رو آخر پائیز میشمارن
ولی هنوز شب نشده، باز سروکله اش توی اون خراب خونه پیدا میشه

مردی شاهد جون کندن مرد دیگه‌ای بود
(انگاری) روح بزرگی توی یه جنده جا مونده بود!
اونهائی که به چشم خودشون میدیدن، با خودشون عهد کردن
که وقتی جون کندن، کی باید دفنشون کنه؟ جنده‌ها
هوسش رو داشته باشن یا نداشته باشن ـ همیشه شق اند
این یعنی وابستگی به سکس
یکی به انجیل چسبیده، یکی میخواد کتاب قانون رو تصحیح کنه
یکی یه مؤمن میشه، اون یکی یه آنارشیست
یارو دم ظهر سعی میکنه کلم قمری نخوره
بعد از ظهر یه جوری خودشو مشغول کنه
عصر که میشه به خودش میگه: دارم پیشرفت میکنم
ولی هنوز شب نشده، باز سروکله اش توی اون خراب خونه پیدا میشه


یکی سرش تا پای دار رفته
آهک کافی هم واسه دفنش خریداری شده
زندگیش به تار مویی بسته
پسره اما تو کله اش چی میگذره؟ فقط دختر
حتا پای طناب دار هم ـ شق کرده
این یعنی وابستگی به سکس
او به هرحال همه وجودش فروخته شده
پول خونش رو توی دست جندهه دیده بود
و تازه داشت میفهمید که سوراخ اون لکاته سوراخ قبرش بود
شاید هم از خودش عصبانی باشه
ولی هنوز شب نشده، باز سروکله اش توی اون خراب خونه پیدا میشه

0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!