شنبه
Moritaten von Macki Messer


موریات مک چاقوکش
از اپرای سه پولی

نوشته‌‌ی برتولت برشت
آهنگ از کورت وایل
خواننده‌ی دوره گرد: ارنست بوش
مترجم: فرهنگ کسرایی
.
و کوسه دندوناشو تیزه
دندوناشو میشه تو صورتش دید
و مـِکیز یک چاقو داره
ولی چاقو رو نمیشه دید

یه روز یکشنبه که هوا آفتابی بود
تو کوچه¬ی استِرد یه مردْ مرده بود
و یه کی گم میشد تو خم کوچه
که صداش میزنن مـِکی چاقو

و شمول مایر که دیگه گم شده
و با او چن تا از پولدارای شهر
و مـِکی پولشو تو جیبش داره
و هیشکی نمیتونه ثابت کنه

جنی تاوُلـِر رو پیداش کردن
با یه چاقو توی سینه¬ش
و کنار بارانداز مـِکی چاقو بود
که از هیچ چیز خبر نداش

تو محله¬ی سوُهو آتیش سوزی شد
هفت تا بچه با یه آدم پیر مُرد
و توی جمعیت مـِکی چاقو بود
نه چیزی میدونس نه سوآلی بود

و بیوه¬ای که خیلی بچه سال بود
و اسم اونو همه میدونسن
بیدارشد دید [که] بی¬آبروش کردن
دیدی مـِکی چی به روزت اومد 

***
کوسه دندوناش تیزه
دندوناش میشه توصورتش دید
لباس شخصی یک، چاقو داره
ولی چاقورو نمیشه دید

روز دوشنبه که هوا آفتابی بود
تو کوچه¬ای خلوت یه مرد مُرده بود
یکی گم میشد تو خم کوچه
یه لباس شخصی بود با یه چاقو

توبازار دیروز یکی گم شده
با اونم چن تا از پولدارای شهر
پاسدار پولشو تو جیبش داره
اما کی میتونه اونو ثابت کنه

دخترجونی رو پیداش کردن
با یه چاقو توی سینش
کنار گاراژ یه لباس شخصی بود
که از هیچی، خبرنداش

تو چارصد دستگا، آتش سوزی شد
هفت تا بچه با، یه پیر زن مُرد
تویه جمعیت، یه لباس شخصی بود
نه چیزی میگف، نه کاری میکرد

بیوه زنی تنها، جوون و بی پناه 
که اسمشو همه، میدونسًن 
بیدارشد دید بی آبروش کردن 
ببین این دیوها، چی به روزمون اوردن


شعرMoritaten von Macki Messer در نمایشنامه ی موزیکال اپرهای سه پولی نوشته ی برتلت برشت

برگردان و با پرداختی تازه از فرهنگ کسرائی

0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!