شنبه
Kannonensongترانه توپخانه
متن از برتولت برشت
از اپرای سه پولی
بخشی از فیلم جی دبلیو پاپست
موزیک از کورت وایل
ترجمه‌ی بهزاد عباسی


رئیس پلیس
:
یادت هست دوران خدمتمان؟ تو یک سرباز بودی و منهم یک سرباز و چه روزگاری در ارتش در هندوستان داشتیم
مک چاقوکش:
البته جکی عزیز. چه روزگاری بود

جانی آش خور بود، جیمی داشت درجه میگرفت جورجی اما، گرهبان شده بود
تو ارتش از کسی نمیپرسن، کی چکاره بوده، فقط به سمت شمال پیشروی میکنن
جانی، ویسکی اش براش خیلی گرم بود جیمی هم پتوی کافی نداشت ولی جورجی هر دوتاشون رو بغل کرد و گفت ارتش از گرسنگی تلف نمیشه
سربازها روی لوله توپها زندگی رو سر میکنن از دماغه تا کوچ بهار وقتی هم که بارون میومد، یا به جنبنده ای بر میخوردن (سوال این بود) یه نژاد جدید؟ قهوه ای یا رنگ پریده و سفید؟ شاید بشه از گوشتش یه بیفتک تارتار درست کرد
جانی از دنیا رفت و جیمی هم مرد جورجی هم مفقود الاثر شده، یا یه جایی گندیده خون اما هنوز سرخ و تازه ست و ارتش دوباره بسیج میکنه!
------------------------
سربازها روی لوله توپها زندگی رو سر میکنن از دماغه تا کوچ بهار وقتی هم که بارون میومد، یا به جنبنده ای بر میخوردن (سوال این بود) یه نژاد جدید؟ قهوه ای یا رنگ پریده و سفید؟ شاید بشه از گوشتش یه بیفتک تارتار درست کرد
توضیحات ... ترانه یا اواز توپها در نمایشنامه اپرای سه پولی برشت توسط مکی چاقو کش وبراون، رئیس پلیس لندن، به یاد دوران جوانی و خدمتشان در ارتش انگلستان در هند خوانده میشود... منظور از دماغه، دماغه کومورین در جنوبیتیرین نقطه شبه قاره هند و کوچ بیهار، شهری در شمال این کشور میباشد بیفتک استیکی ست که از گوشت خام و چرخ کرده تهیه میشود، اشاره برشت در اینجا نبود وسائل کافی برای پخت و پز در ارتش است.


تدوین و انتشار در کارگاه ترجمه‌ی ترانه

http://www.youtube.com/channel/UCAFGmBa2h9NjUzQK8d9_I6w
https://www.facebook.com/songtranslator
www.asar.name
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!