جمعه
Nick Cave

مرگ پایان نیست
نیک کیو
ترجمه‌ی مینا فرزانه


وقتی غمگینی، وقتی تنهایی وقتی دوستی نداری
به یاد بیار که مرگ پایان نیست
و هر آنچه که برایت مقدس است از هم می پاشد
و قابل باز یابی نیست
به یاد بیار که مرگ پایان نیست پایان نیست، پایان نیست
به یاد بیار که مرگ پایان نیست
وقتی در تقاطع هایی ایستاده ای که نمی فهمی شان
بیاد بیار که مرگ پایان نیست .
وقتی همه رویا هایت ناپدید شده اند و نمیدانی که چه شده
به یاد بیار که مرگ پایان نیست پایان نیست، پایان نیست
وقتی که ابر های توفان زا بر گردت جمع می شوند
و باران های سنگین فرو می ریزد
به یاد بیار که مرگ پایان نیست
و کسی با دست یاری دهنده ای هم نیست
که آرامشت دهد
به یاد بیار که مرگ پایان نیست، پایان نیست.
چون درخت حیات همچنان رشد می کند
آنجا که روح هرگز نمی میرد
.و نور روشن رستگاری
میدرخشددر آسمانهای تارو خالی
وقتی شهر ها در آتشند با گوشت های سوخته انسان
به یاد بیار که مرگ پایان نیست
وقتی بیهوده می کو شی تا شهروند قانون گرایی پیدا کنی
به یاد بیار که مرگ پایان نیست، پایان نیست،
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!