پنجشنبه
kaschnitz


نوشته بر باد است هنوز
(ماری لوئیزه کاشنیتس(۱۹۰۱-۱۹۷۴
شاعر و نویسنده‌ی آلمانی
ترجمه‌ی خسرو ناقد

،نوشته بر باد است هنوز که آیا جان به در می بریم زیر شکنجه و شلاق
،آیا به مرگ طبیعی رخت برمی بندیم از این جهان
آیا دوباره گرسنه، در جستجوی ته مانده های غذا
،به هم می زنیم زباله های شهر را
،آیا بسان گله رانده می شویم از زادگاهمان
،آیا کلید ِ رمز ِ ضربه ها به دیوار سلول را فرامی گیریم
تا در انتظار شنیدن صدایی از همسایه های زندانی
لحظه ها را بشماریم روز و شب
و با گشودن رمز ِ واژه ی «آزادی»
،عاشقانه بگرییم
،آیا آرام و بی دریغ در بستری سفید
،جهان را ترک می کنیم
یا با صدها هزار اشعه ی مرگبار ِ اتم
،زغال می شویم
آیا با روزنه ای از امید وداع می کنیم با بازماندگانمان؟
،نوشته بر باد است هنوز این همه
...آری این همه نوشته بر باد است هنوز
-------------------------------

برگرفته از کتاب
سيب و سرباز
شعرهايی فراسوی وحشت
بازآفرينی خسرو ناقد
انتشارات مرواريد 1391

0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!