پنجشنبه

سبد پیک نیک
آتوسا قاضی
پیچ و واپیچِ هزار رنگ جاده‌ی چالوس را در سکوت رج می‌زدیم. سرم را تکیه داده بودم به پشتی صندلی و کرختی سکوت را با زُل زدن به منظره‌هایی که تند تند از جلوی چشمم می‌گذشتند رنگ‌دار می‌کردم.
.

برچسب‌ها: ,

0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!