شنبه
قدرت و لذت/شادی امین


لذت و قدرت
شادی امین
به آنها که عشق می ورزند به زنانی که فرصت نیافتند عشقشان را تجربه کنند به آنهایی که دگرگون می کنند و به آنهایی که راه امروز ما را هموارتر کردند به مادرم به شریک زندگیم و به دخترم
شادی امین
..............................کتاب «قدرت و لذت»، مجموعه مقالاتی است از آدریان ریچ و اودری لرد، که توسط خانم شادی امین ترجمه و انتشار یافت. این کتاب توسط نشرِ کتاب آیدا، در مه در ۱۶۰ صفحه، به بازار کتاب عرضه گردید. مجموعه مقالات این کتاب، درباره موضوعاتی چون، اروتیسم، هستی همجنس گرايانه، هويت يابی زنانه و یهودی ستیزی است. اهمیت مباحث مطرح شده در این کتاب، نشانگر انتخاب هوشیارانه و بجای مترجم، و درک عمیق او از جنبش همجنس گرایان ایرانی و جنبش زنان، در این برهه مهم از تاریخ ایران است. شادی امین، از فعالان جنبش زنان ایرانی است و خود، سالها در عرصه دفاع از حقوق همجنس گرایان فعالیت داشته است. این کتاب که در نوع خود و به لحاظ موضوعي منحصر بفرد است ، در ۵۰۰ نسخه، و در کشور آلمان انتشار یافته است.چنانچه مایل به تهیه این کتاب هستید، می توانید با آدرس سایت اثر(editor@asar.name) تماس برقرار کنید

بخشي ازپيش گفتار مترجم

در ضرورت پاییز
باد به درد درختان نمی اندیشد
ميخواهم توفان باشم


شش سال قبل وقتی که خودم را برای يک سخنرانی در مورد "آتوريته و هيرارشی در جنبش زنان" آماده ميکردم ، برای اولين بار اين کتاب را به زبان آلمانی به دست گرفتم تا از مباحث مربوط به "قدرت" در آن استفاده کنم.
مطالعه مقالات مربوط به "هستی همجنس گرايانه و دگر جنس گرايی اجباری" و"يهودی ستيزی" و... و کمبود چنين منابعی به زبان فارسی مرا به فکر ترجمه اين کتاب انداخت. مشغله های ديگر زندگی تا ژانويه سال 2005 اين فرصت را از من دريغ کرد.
اين کار[ترجمه] اما مصادف بود با آغاز دور تازه ای از مباحث مربوط به هم جنس گرايی در جنبش زنان ايرانی و به طور کلی در ميان اپوزيسيون خارج از کشور و هم چنين برخی از فعالين امور سياسی و اجتماعی در ايران. بديهی است چنين جدال نظری نميتواند بدون آگاهی و نگاه به تاريخ و پيشينه اين نظريات نتيجه مطلوب را حاصل نمايد.
نظريات آدريان ريچ در مورد هستی همجنس گرايانه و هويت يابی زنانه و هم چنين يهودی ستيزی به ما نشان ميدهد که پس از پيشرفت های بسيار در زمينه حقوقی برای زنان و همجنس گرايان ، اما بسنده نکردن به آنها و به زير سوال بردن ساختار دگرجنس گرايانه موجود همچنان در دستور کار جنبش فمينيستی ما مي باشد. بايستی تناقضات و موانع زندگی زنان را باز شناخت. اساسی ترين گام ما می بایست رهايی از تعاريف و تعابير مرد سالارانه موجود و تلاش برای يک هويت يابی زنانه باشد." نشان دادن تناقضات فکری ای که زنان بسیاری در آن غرق می شوند نیاز به تحقیقات دقیق تری دارد. تناقضاتی که هیچ زنی در دراز مدت از آن بطور کامل در امان نخواهد بود. ما هر قدر هم که به ارتباطات بین زنان ، شبکه های زنان و یک سیستم ارزشی زنانه و فمینیستی اعتقاد داشته باشیم ، تربیت ما و همچنین اعتماد و باورمان به مردان و جایگاه آنان می تواند همیشه تفکر ما را به خطا انداخته و به انکار احساسات و آرزوهایمان منجر شده و باعث یک سردرگمی عمیق ج-نسی و بینشی در ما گردد." (آدريان ريچ)

در عين حال ادامه اين کارمصادف شد با اظهارات "احمدی نژاد" در مورد هولوکاوست و انکار کشتار يهوديان [کمونيستها، همجنس گرايان ، کولی ها و معلولين - م.] توسط هيتلر و رژيم نازی در آلمان. اين اظهارات با توجه به تاريخ نه چندان دور ما که حاکی از کشتار کمونيستها، بهائيان ، همجنس گرايان و اقليت های ملی و... است، را بايستی با حساسيتی افزون بررسی کرد و مقاله "از ريشه شقه شده" مدخلی است به اين بحث.
مقالات " در مزايای اروتيک"و"در مزايای خشم" از اودری لرد برای ما دريچه نوينی ميگشايند تا احساسات، عواطف و عکس العمل های خود را به عنوان زن بازشناسيم. به بيان اودری لرد:" اروتیسم ابزاری است برای آغاز درک خود در آنارشی شدیدترین احساساتمان، حس ارضاء درونی است که اگر آنرا تجربه کرده باشیم می دانیم که می توانیم آنرا بدست آوریم."
و بدينگونه نگاه پورنوگرافی مآبانه به اروتيسم را به نقد میکشد و راه را برای شناخت اين سرچشمه قدرت برای زنان باز می کند.

ديگر نوشته های اين کتاب هر کدام به طرز خيره کننده ای نور تازه ای به مسیر حرکت ما در هویت یابی زنانه می اندازند و در عین حال کتاب فقط برای خوانندگان زن نیست که مفید است، این مقالات ما را سوار بربال خود به دنیای آگاهی از نژادپرستی و تنوع بروز آن ، به دنیای سکوت و همدستی مان با سرکوب گران و به دنیای خفه کردن خشممان و کشتن احساسات اروتیک مان میبرد. و پس هر انسان در جستجوی تحول و تغيير را مخاطب قرار میدهد.

مقالات این مجموعه علی رغم تازه نبودنشان به لحاظ تاریخ نگارش آنها اما برای جنبش زنان ایران راهگشا و بحث بر انگیزند. مقالاتی که ازسوی زنانی به رشته تحریر در آمده اند که علی رغم جایگاه آکادمیکشان ، در زندگی و تلاش های عملی شان آنچنان که خود بر آن تاکید دارند از"تفکر به شیوه قدرت- مردان" سر باز زدند. و بدینسان فمینیسم ، مبارزه علیه نژادپرستی، مبارزه علیه یهودی ستیزی و مبارزه علیه دگرجنس گرایی اجباری و... به متن زندگی آنان بدل میشود.
و ...
شادی امين
آلمان
1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
merci

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!