یکشنبه
Kourosh Hamekhani
-
شعر از کوروش همه خا نی
-
1

سرخ می شود سیب
وقتی می خندی
در چال گو نه ات

پس این شعر ساختاری است
شرط
ستاره
غروب را پاک کرده باشد
از خنده ات
به یاد هم بوسه ای

و یادت یعنی سیب
می افتد روی صورت تراشیده ام
... بی خیال
زده ام به خنده ات

وقتی بوسه ها یت
روی صورتی نتراشیده صدا می داد


خدا حافظ
ساختار شعر من
خدا حا فظ
سیب افتاده از خنده

------------------------------------
2

سیب که می رسد

از شاخه

دل می کند

کوروش همه خا نی
www.sibeabi.8k.com

-------------------------------------------
-
-
-
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!