پنجشنبه
Ziba Karbassi-Poem

هنوز خیلی مانده از من
زیبا کرباسی
برگردان از ترکی: شلاله بالایی
-
-
مرگ فرش سرخش را ریخته
-----------------خونیده زیر پا
باید
----باید نبود مرگ.
برای عشق مرگ
برای دیدار مرگ
برای بوسه-----فروشدن مرگ
برای دیدار چشم
برای چشم آفتاب
برای آفتاب آسمان
برای آسمان دانه های باران
"می آیم چشم من"------باید نبود.
سی سیبستان هایم-----لبخند میزنند-----زنند تو را
می گردند---در سرگردان هوایت------سرخ سرخ-----قرمز قرمز موهایم
تاری می شوند---آمادۀ زدن
بیا بزن آتش
آتشیدن باید نبود----آتش را-----آ آ آتش---آتش--اوووو
اُ
- اُ، هم منم
----اُ، هم منم
------اُ نام اوّلم
و بعد نا
و نوووو
و آ آ آ-----آ آ آ ی هم نام دیگرم
و آهو
جِی---جِیران---میم---سین
نِفر نِفر نامهام ریخته از صدای عشقبازی‌مان سیم‌های تلفن شاهدند
-------------------------------------------نِفر نِفر
----------------------------------شاققیلی بادام زلیحا
-
-
گونش------یاغیش------خورشید----- شمس
------------------بِی
-------------------------بیگوم
بوقام-----------بوقام داسی
-------------------------------------فرنگیز
---------------------نیگار
نابات
-------------گل-----------سوگلی
-
-----------------گل اندام
------------------------------گل سرخ
گلنار
-------------------------گل‌چهره
-------------شیوا
دیوا
------------------------- میوا
-
-
و آن دیگری لِی
و دی
و آ
لِی دی آ-----------------لیلا
اسم دیگرم رعنا---لعنا---یعنا---سئودا
------------------------------------زا
------------------------------------و زی
------------------------------------و با
------------------------------------زیبا زی با ا ا ا
تک تک این جانِ تکم
پرِِ پر----لبالب---پراز---حرمسرا
در چشمهایت----چشمهامتنهایک--خدا
-------------------------------------زیباهو -----زیبا
و در گوشۀ هر اسم----یک--ساز
و در پشت هر ساز----هزار--حرف
و در سینۀ هر حرف----یک صدا----صدا، صداها
دیدن چنین صداهایی را باید---باید نبود
هنوز هستم
---------------------هنوز خیلی مانده از من.
-
-
-

2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
لطفا وقتی اثری را ترجمه می کنید اصل آن اثر را هم آدرس بدهید.من مایلم شعر زیبا را به زبان آذری بخوانم
مرسی نی لبک

Anonymous ناشناس said...
سلام نی‌لبک عزیز
امیدوارم حالت خوب باش. تا چند وقت دیگر اصل شعر را به همین پست اضافه می‌کنیم. ممنون که گفتی
در ضمن به وبلاگت ارزشمندت همیشه سر می‌زنم.
با مهر
شاهرخ رییسی

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!