چهارشنبه
Mehrdad Falah

3--وا--بسته
--------------------------------------مهرداد فلاح

1

این کله گنده ی لاغر

انگشت اشاره ی نخستین پیامبر شاید

خیال عجیبی در سر دارد

آن تو---دخترکی آتشپاره---نامش آذر

خواب ها می بیند داغ

سوختنی ها ! حذر !


2

یادم به نبوده باشم نمی آید هیچ

به بوده باشم همیشه چرا

نازم چرا نمی کنی به سرانگشتی که ناگهان بیدارم؟


دارم بامزه در مشتم

وا همین که شود---وا می رود یکهو

جفتی که ولم

---------------وای

-----------------------اصلن نمی کند !3

ایستاده می دوم لابد

که دلم حسابی می سوزد برای این کوتاه – بلند

------------------------------یکی که می گویم : تیک !

------------------------------منی که می گوید : تاک !

زنده – مرده ی این بازی اند انگاری سرشته از هر چه خنده داریم

پیوسته چشم همی دار ( ند ) یم به این تابلو

که هزار بار بیشتر کپی شده ( ایم ) است

بر سر هر دیواری

------------------آ

------------------و

------------------ی

------------------ز

------------------ا

---------------ن

------------------ی
----------------------م !

0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!