پنجشنبه
سه شعر از رسول معرک‌نژاد

اصفهان
سه شعر از : رسول معرک نژاد

اصفهان 1

آب...
باد...
----گام هایی
--------که پله ها را
--------------در چرخش یکریز
------------------------------دور می زند
آواز مسافری
-----------از پس این هلالی های مکرر
----------------------------------------به گوش می رسد
چشم هایی خیره
-------------بر دست های نازک و
--------------------------پیمانه های شکسته بر دیوار
/
صدایی بس دور
--------از میان چمدان مسافر
-----------------------------و عتیقه ها
-----------------سال هاست
--------------------------فراموش
-------------------------------حمل می شوند.
/
-------------------------------------------
/
اصفهان 2
/
زمان
-----لخت و عور
-------------پله ها را
--------------------یکی
------------------------یکی
------------------------------مکث می کند
تا پرده
----------میان شکارگاه
و هیاهوی اسبان
-------------------و آهوان
-------------که بر پله ها
------------------------با زمان
-----------------------------ایستاده اند
باد می وزد
--------آهوان
-------------لای چین های پرده
---------------------------ناپدید می شوند.
/
----------------------------------
/
اصفهان 3
/
در نیم دایره های پی در پی
-----------و صدای ضربه هایی مداوم
----------------------بر ظرف های مسین
---------------------------------دَ دَ دَ نگ د َنگ دَ نگ
رها در منحنی های مقرنس
------میان هلال ابرم
---------در میان قوس گچی
--------------تا ساییدگی سنگفرش
نیمرخِ گنبد
----بر سطح آب
---------و شلال یال اسب
--------------وقتی که حجره ها را دور می زند
----------------------------تَ تَ تَق تَق تَق.
/
/
/
===============================================
-===============================================
/
ترجمه شعر " ماه / نه / خورشید"
توسط دوست نازنین " حیدر علی برهانی" که اکنون در فرانسه زندگی می کند.
/
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!