چهارشنبه


رویایی دیگر
آذر کیانی
شنیدن شعر با صدای شاعر

حیران روی خط ی بی آغاز و انجام
...
از سر خط شروع میکنم
ونقطه یی که پشت سر دارم
پایان حکایتی ست که شاید رویایی بیش نبود
رویا ازپس رویا ،حالا رویایی دیگر
مسلمانم، کافر، مسلمان
بودیستم ،بود و بود و هیچ کس نبود
سایه ها فاصله هایند
آغازم بود همین فاصله ها

به دنیا نیامدم
به دنیایم آوردند
دو روح ساده که منتظرم بودند، شب و روز
...
چرخیدم ،
چقدر خوب است چرخیده باشم دور خودم
روی برکه یی خیره اگر
چقدر خیره و چهره ی دیگری را دیده باشم
چرخیدم ،خیره شدم
و اما از خنده روده بر شدم و هنوز...

شاید قدم که میزدم همین خیابان را
سارم که میکشید سایه بلند بلند
درختهای تبریزی و کاج را که می شمردم شاید
حالا تنها عددی دارم
که جواب این سوال است
آذر تو چند سالته؟
مکث میان شمارش همین درختان
حتما طول خیابان را به من گوشزد میکرد و من نبودم
نبودم؟
اما از خنده روده بر شدم و هنوز..

به دغدغه ی رسیدن نمیرسم که،
نمی دانم میرسد از راه به سرعت باد
کجا؟
می رسم به نمیدانم
نمیدانم و چراااااااااااااا؟
دوچشم به دوچشم دیگر
خیره ه ه ه ه ه ه ه
کیم؟
تاج زمرد و یشم ، یاقوت و الماس
وه جلال و شکوه
کرنشی تا به ابدیت که منم
خیره به دریایی که تویی
و اما از خنده روده بر شدم و هنوز...

میزنم با ضربه ی قلم ،قلبم
اتفاق، اتفاقی شکل ساده و سفید را برمی آشوبد
و می نشیند در لهجه ام
تا هر هر هر
صبح علی الطلوع
خنده ی بلند بیداری
از بام آسمان بیفتد
و من همچنان ببینم
چند قیچی سیاه را
که چرخ میزنند
و رابطه ی مرا با خوابهایم قطع میکنند
امروز حضور در دل خودت ممنوع
در فکرت ممنوع
در وطن ات ممنوع
در.........
واما از خنده روده بر شدم و هنوز..

تا تنهایی ام پر شود از آدمهای جور واجور
حتی وقتی که از ماهواره هم کاری بر نمی آید
انگشتانم را آتش می زنم
و به انگشتان تو گره می زنم
گروه گروه می آیند معطر و شمع آجین
و باز از دریا دریای تو
نمیدانم بیاید و
بپرسد
آذر تو چند سالته؟
و اما از خنده روده بر شدم و هنوز...

به دنیا نیامدم
نرسیدم که بیایم
پشت دری که نمیدانم
خیره به دریایی که تویی
با تاج زمرد و یشم، یاقوت و الماس
و کرنشی تا به ابدیت که منم
انگشتانم را آتش میزنم

آذر تو !؟
خنده ...
آذر کیانی


0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!