چهارشنبه
فرهنگ کسرائی
-
-
صدای من خفه نمیشود.
صدای من خفه نمیشود حتا اگر مه،
این مه غلیط و سمج لجاجت ماندن ِ روز را با صدائی مهیب بجود،
پنجه­های زهرآلودش را برچهره­ی آدمهای پریشان و نگران بکشد
وَ یا به هیاهوی اتقاقم تجاوز بکند.

صدای من خفه نمیشود
حتا اگر پیجره­ام را به روی شهر و آدمها ببندند
سایه­های این سربازهای کوکی­یشان مرا به پشت پنجره­ام تبعید کنند
وَ یا نعره­ها ی دیوانشان دیوارهای اتاقم را بلرزانند.
حتا اگر چشم خدایشان را به سررسید قرضها و بدهکاریهایم سنجاق کنند
بازهم صدای من خفه نمیشود.

صدای من پیچ رادیو نیست که با چرخش هرزه­ی دستی به چپ و راست به یکباره خفه شود
وَ یا دستگاه ضبطِ صوتی تا با فشار لوس هر سر انگشتی مهارتهای خود را با لوندی وابدهد
و یا دکمه­ی جارو برقی تا با شاره­ای کوچک پسمانده­ی تقلاهای شبانه­یشان را بزور بمکد.

صدای من،
صدای تیک تیک ساعت نیست که با مشتی متلاشی بشود
یا زنگ تلفون تا با لگدی از هم بپاشد
یا سوت کِتری تا دستی از پنحره به بیرون پرتابش کند.
حتا اگر انفجار پیا پی­ی بمبهایشان در مغزم با نوازش آسپرین دربیامیزد و درد خفه­ای سر تا سر استخوانهایم را به بازی بگیرد،
چشمهای متورمم، چه بسته چه باز، آیت پژمرده­ای را، عصرها بالای برج تلویزیون ببیند،
این نوحه­ها و زجه­های بی­امان برسر اتاقم بپـُکـنَد و توده­ی لزج ِ مرموزی بر دیوارهای اتاقم بماسد؛
حتا اگر هزار هزار آدم سنگی از میان صفحه­ی رنگی روزنامه­ای فریاد بکشند که ما خوشبختیم
و یا نام خدا با لب چروکیده­ای جوانه­ها را بسوزاند؛
حتا اگر میان زمین و زمان، آب حیات، چکه چکه از سقفِ آسمان بچکد
وَ دهان گشوده­ای هم در محراب طلا، تخم گناه را با پوست و هسته ببلعد؛
حتا اگر دنیا کون فیکون شود
وَ آینه­ها و عکس اشیا در آینه­ها مفهوم درون و برون را با هم جابجا کنند
باز هم صدای من خفه نمیشود
نه، نه، نه، نه، نه صدای من خفه نمیشود
صدای من خواب نیست یا رویائی وحشتناک تا از خود لکه­ی بزرگ زرد رنگی را بجای گذارد
صدای من بیتفاوت نیست یا هشیاری تلخ و دلمرده­ای تا از هیجان حل معمائی ناقص بیهوش شود
صدای من
صدای من است
وَ این صدا خفه شدنی نیست
نه نیست


فرهنگ کسرائی
بازنویسی تابستان 2009
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!