شنبه

-

فصل نامه ی فرهنگ، ادبيات و هنر، شماره ی ٣، پاييز ١٣٨٨
منتشر شد
-
در قلمرو:
بازنگری ادبی، فلسفه، داستان، شعر، جامعه، فرهنگ، نقد، سياست و ...
با آثاری از:
داريوش آشوری، ابوالفضل اردوخانی، ريسه ارليچ،
مهدی استعدادی شاد، رضا اغنمی، مفتون امينی، چارلز
بوکوفسکی، کوشيار پارسی، باقر پرهام، علی حصوری، محمد
حقوقی، منصور خاکسار، نسيم خاکسار، وازريک درساهاکيان،
خسرو دوامی، فردريش دورنمات، حسين رحمت، علی زرين،
فرج سرکوهی، احمد شاملو، عمران صلاحی، علی صيامی،
منصور کوشان، محمد مختاری، حميد مصدق، نازنين
نظام شهيدی، علی نگهبان، يورگن هابرماس، کريس هدگز و ...
-
-
جُنگِ زمان را از کتب فروشی های معتبر يا وسيله ی پست دريافت کنيد:
jong-zaman@hotmail.com
Tel: 0047 41 336 907
-
-
-
-
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!