یکشنبه
-
نامه كارل ماركس به پير ژوزف پرودن
ترجمه پیمان غلامی
-
-
پرودون عزيزم
بارها در ذهنم داشته ام كه از زمان عزيمت از پاريس براي شما بنويسم، اما ماوقعِ ورايِ كنترلِ من تاكنون از انجام چنين كاري از من جلوگيري نموده است. لطفاً باورم كنيد وقتي ميگويم كه سكوت من منحصراً قابل اسناد به كاري بسيار عظيم بود، مشكلات وابسته به تغيير اقامتگاه، و الي آخر.
و اكنون بگذاريد به medias res بپردازيم [به مسئله اي كه در اختيار ماست] - متفقاً با دو تن از دوستانم، فردريش انگلس و فيليپ ژيگوت (هر دو آنها در بروكسل هستند)، قول و قرارهايي با كمونيستها و سوسياليستهاي آلماني براي تبادل دائمي نامه ها كرده ايم كه به بحث پرسش هاي علمي، و توجه دقيق بر روي نوشتار مردمي اختصاص خواهد داشت، و تبليغات سوسياليستي كه ميتواند به اين منظور ادامه يابد.
هدف اصلي مكاتبات ما، بهرحال، سوسياليستهاي آلماني را در ارتباط با سوسياليستهاي فرانسوي و انگليسي قرار خواهد داد؛ غريبه ها را دائماً از جنبش سوسياليستي در حال اتفاق در آلمان آگاه خواهد كرد؛ و آلماني ها در آلمان از پيشرفت سوسياليسم در فرانسه و انگلستان باخبر خواهند شد. در اين راه تفاوت هاي ديدگاه ميتواند آشكار كننده باشد و تبادل ايده ها و انتقاد بيغرضانه ميتواند رخ بدهد. اين يك قدمي خواهد بود كه توسط جنبش سوسياليستي در جلوه اديبانه اش برداشته شده است تا خودش را از موانع ناسيوناليستي رها سازد. و وقتي لحظه عمل فرا ميرسد، آشكارا اين مزيت فراواني براي هر فرد خواهد بود كه با چهره ي مسائل ممالك بيگانه به همان اندازه كشورش آشنا باشد.
مكاتبات ما نه فقط كمونيستهاي آلماني را دربر خواهد گرفت، بل سوسياليستهاي پاريس و لندن را نيز. مناسبات ما با انگلستان پيش از اين برقرار گشته بود. تا آنجا كه فرانسه علاقمند است، ما همه مان معتقديم كه نميتوانيم هيچ مكاتباتي بهتر از شما داشته باشيم، چنانكه ميدانيد، انگليسي ها و آلماني ها تاكنون شما را خيلي بالاتر از همكاران خودتان ارزيابي كرده اند.
بنابراين، ميبينيد اين بسادگي پرسش برقراري يك مكاتبات منظم است و ملزم است در نظر داشته باشد كه از جنبش اجتماعي در كشورهاي مختلف باخبر باقي بماند، و سودي غني و متنوع بدست آورد، چنان سودي كه هيچگاه نميتواند با كار يك فرد تنها حاصل شود.
شايد شما مايليد طرح پيشنهادي ما را به تعويق بياندازيد، تمبر پستي روي نامه ها [كه] براي شما ارسال شده است همچون آنهايي كه شما نيز براي ما ارسال ميكنيد در اينجا پرداخت خواهد شد، محاسبات در آلمان براي تامين هزينه مكاتبات معين گشته است.
آدرسي كه شما به آن در اين كشور خواهيد نوشت آدرس آقاي فيليپ ژيگوت است، 8 rue de Bodenbrock.. همچنين اوست كه نامه ها را از بروكسل امضا خواهد كرد.
نياز است كه به دشواري اضافه كنم كه مكاتبات بعنوان خواستي سراسري خواستار نهايت محرمانه بودن از سوي شماست؛ دوستان ما در آلمان اگر نميخواهند خودشان را به خطر اندازند بايد با بيشترين احتياط عمل كنند.
بگذاريد يك پاسخ اوليه داشته باشيم و از دوستي صادقانه شما مطمئن شويم.
ارادتمند شما
كارل ماركس

---------------------------------------------------
اضافات:
[از طرف ژيگوت]
اين باعث خرسندي من است كه تفوق فرصت ارائه شده توسط اين نامه را داشته باشم تا به شما اطمينان بدهم چقدر خوشحالم كه به رابطه با مردي برجسته همچون شما وارد شده ام. ضمناً، باورم كنيد.
ارادتمند شما
فيليپ ژيگوت
[از طرف انگلس]
از طرف خودم، تنها ميتوانم اميدوار باشم، آقاي پرودون، كه شما طرحي را كه اندكي پيش در اختيار شما قرار داديم تصديق خواهيد كرد و اينكه شما بقدر كافي بامحبت خواهيد بود كه از مساعي تان با ما تبري نجوييد. اطمينان تان ميدهم به احترام عميق نوشته هاي شما [كه] در من الهام بخش بوده است، ارادتمندم.
ارادتمند شما
فردريش انگلس
بروكسل، 5 مي 1846

Source: Die Gesellschaft, Jg. IV, H. 9, Berlin, 1927
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!