دوشنبه


فصل‌نامه‌ی ادبیات، فرهنگ و هنر، شماره 2، تابستان 1388
منتشر شد
سردبیر: منصورکوشاناین شماره با اثرهایی از:
نسیم خاکسار، منصور کوشان، باقر پرهام، گئورگ ویلهم فردریش هگل، فرخنده نیکو، حسین رحمت، فرشته مولوی، شاهرخ تندرصالح، فیروزه خطیبی، فریبا صدیقیم، قاضی ربیحاوی، محسن یلفانی، ژان گوستاو لوکلزیو، عباس شکری، مهدی استعدادی شاد، اسد سیف، بیژن بیجاری و ...
در قلمروهای:
بازنگری ادبی، نظریه‌ی فلسفی، داستان، نمایش، جامعه و فرهنگ، نقد و بررسی، و ...

جُنگ زمان را از کتاب‌فروشی‌ها یا از طریق پُست دریافت کنید!
jong-zaman@hotmail.comتلفن: 0047- 41 336 907
-
-
-
-
-
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!