چهارشنبه
گزیده شعر ( 3)
شعر : سلام سرحان شاعر وروزنامه نگار عراقی
ترجمه : حمزه کوتی

.........................................
.........................................

-
پرش

از مربعی واپسین ـــ
که گنجایی ِ
پرشی واپسین را دارد
هبوط می کنم
... !
از این جهان سُفلی .

پیکر

پیاله ای دیگر
و گلوله ای دیگر ـــ
... !
تا من به اندازه ی
گامی کشنده
دور شوم از پیکراین جهان .

رسیدن

یک گام نزیک تر می آیم
دورتر می روم
دو گام ـــ
تا برسم .

جاسوس

عقل ام :
که دیگران اش کاشته اند
چون جاسوسی پست ؛
عقل زنا کارم ـــ
... !
چون مهمانی سمج
مشت اش را سفت می گیرد .

گریز

از گوشه ای دور ـــ
رقاصان را
دید می زنم .
... !
از دیوار موسیقی
پنجره ی گریزی
می گشایند .

هاله

شام گاه سردی ــ
که انتظارم می کشد
تمام ها له ها را
می گستراند
... !
بر انحنا های گرم او .

ضربه

با تک ضربه ای ــ
ضربه ی دست یافتن به تو
حالت های چهره
نقش می گیرد .
پیکان جهت می درخشد
و یقین بیرون شدن
به تکامل می رسد .

قاطعیت

از دور ـــ
هر روز
از گلوله ای قاطع
خبر می دهم
که هر روز ـــ
می افتد
... !
به پهلوی پیکری قاطع .

دژ

او :
یگانه روزنه ای ست ــ
... !
در دیوار دیگری .

( ..... )

تمام جهت ها
هرگز ـــ
... !
به شهوت بادپای ام
نمی رسند .

(... )

در آگاهی تن ـــ
دیدار می کنیم ؛
... !
خدا نگهدار .
.........................................
.........................................
به‌سوی دیگر آثار حمزه کوتی در اثر

0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!