چهارشنبه
گزیده شعر (2)
شعر : سلام سرحان ، شاعر وروزنا مه نگار عراقی
ترجمه : حمزه کوتی

.........................................
.........................................

جاودانگی

گیلگمش : ـــ
که گیاه جاودانگی را گم کرد
... !
نمی داند که " اکنون "
برابر است با ابدیت .

سیزیف

دیگر بار ـــ
... !
از ذرّات پریش ِ لذت
بالا می روم .

هراس

چهره هایی ـــ
که در تاریکی برخورد می کنند
هراس خود را
نمی نهانند ؛
... !
از فروافتادن حالت هاشان .

رفتن

این جهان را
با اطمینان ترک می گفتم
... !
اگر می دانستم ـــ
که هرگز برای من
حادث نمی شود .

مانور

او می داند
که حضور ساق هاش
محاصره ام می کند
... !
و من می دانم که او ـــ
به تنگ کردن این حصار
می کوشد .

کشمکش

تنی که قوای طبیعت
محاصره اش می کنند
... !
با تنی دیگر
بر ضد آن ها می شورد .

شرط بندی

بالا پوش او
شکافته می شود
از راهی ـــ
... !
که شرط می بندم
به جاودانگی می پیوندد .

بیرون شدن

تمام پریدن های بلند
... !
از پیشنهاد تن
آغاز می شوند .

بلندی

خواهش هایی ـــ
که محاصره ام می کنند
... !
در تن ام راهی می گشایند
به سوی نیروانا .

کوری

نام اشیاء ـــ
حضورش را
خاموش می کند
... !
پرسش های مرا
به هزیمت می برد .

رهایی

شهواتی که خاموش ام کردند
... !
مرا از عبودیت نام ام
رهانیدند .

تکامل

بوسه ـــ بوسه
با جهان ام در گیر می کنی
انگشت های مرا از تمام جزئیات
بر می داری
... !
و جان ـــ وَر را تکامل می بخشی .

جان ــ وَر

حضور تو
بر برهنگی ام اشارت دارد
جان ـــ وَر را کامل می کند
و چیره می گردد
... !
و به ناتوانی ام اشارت می کند .

نادانی

تن ام : ـــ
آن غرق شده در مرزهاش
... !
از پرش های اسرار آمیزم
هیچ نمی داند .

خواهش

با هم می جهیم
از تن ام به تن تو
... !
آنجا :
به اکنون چنگ می زنی
که از انگشتان ام
می رهد .

دقت

گلوله از من رد می شود
... !
به جستن قطب نما
و سمتی دیگر می روم .

( ... )

در دُرد آخرین جام
غریزه ی خاموشی هست ـــ
که گردن ام را می کوبد
... !
بر دیواری دیگر .

پیشنهاد

در جیب ام
آخرین گلوله باقی مانده ـــ
که برای پیشنهاد
پرشی دیگر
... !
به سمت مداری دیگر
کفایت می کند .

رسوایی

زنی ـــ
که به اسرار انگشت هایم
راه می یابد
... !
هیچ یک را
به من باز نمی گرداند .

کوشش

شهوت : ـــ
کوششی هماره
... !
برای به دام افکندن
ابدیت .
.........................................
.........................................
به‌سوی دیگر آثار حمزه کوتی در اثر
-
-
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!