یکشنبه

کارنامه قلمی
(ادیب کمال الدین)

-متولد1953-بابل –عراق
-لیسانس اقتصاد-دانشکده اقتصاد-دانشگاه بغداد-1976
-لیسانس ادبیات انگلیسی –دانشکده زبان-دانشگاه بغداد-1999
-دیپلم ترجمه همزمان-آموزشگاه تکنیکی ولایت جنوب استرالیا-استرالیا-2005

مجموعه شعرهای او:
-جزئیات1976-چاپخانه الغري الحدیثة-نجف
-دیوان عربی 1981-دارالشؤون الثقافیة العامة-بغداد
-جیم1989-دارالشؤون الثقافیة العامة-بغداد
-نون 1993دارالجاحظ-بغداد
-اخبارمعنا1996-دارالشؤون الثقافیة العامة –بغداد
-نقطه(چاپ اول)بغداد 1999
-نقطه(چاپ دوم)المؤسسة العربیة للدراسات والنشر-عمان –بیروت-2001
-حاءالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر-عمان –بیروت 2002
-ماقبل حرف...مابعدنقطه2006-دارأزمنة للنشروالتوزیع-عمان –اردن
-درخت حروف2007-دارأزمنة للنشروالتوزیع

کتاب های چاپ شده پیرامون تجربه شعری او:
-الحروفي(حرف گرا)=33نقددرباره تجربه شعری ادیب کمال الدین، گردآوری ومقدمه دکترمقدادرحیم-المؤسسة العربیة للدراسات والنشر-بیروت 2007
منتقدان شرکت کننده دراین کتاب:دکترمصطفی الکیلانی،دکترعبدالعزیزالمقالح،دکترعبدالإله الصائغ،دکترحاتم الصکر،دکترناظم عودة ،دکترحسن ناظم،دکترعبدالواحدمحمد،دکترعدنان الظاهر،عبدالزراق الربیعي ،صباح الأنباري،علی الفواز،ودیع العبیدي،عیسی حسن الیاسري ،خلیل ابراهیم المشایخي ،زهیرالجبوري،دکترمحمودجابرعباس،صالح زامل حسین،هادي الربیعي ،فیصل عبدالحسن،دکتراسماعیل نوری الربیعی ،نجات العدوانی ،دکترحسین سرمک حسن،دکتربشری موسی صالح،عیسی الصباغ،عدنان الصائغ،یوسف الحیدری،رکن الدین یونس رياض عبدالواحد،واثق الداینی ،ریسان الخزعلی،دکترمحمدصابرعبید،معین جعفرمحمد ودکترمقدادرحیم.

-برنده جایزه بزرگ آفرینش شعری1999

سخنرانی هایی پیرامون تجربه او:
-واثق الدایني(فلسفه معنامیان نظم ونظریه پردازی=پژوهشی درمجموعه شعر"اخبارمعنا")این سخنرانی در
الإتحادالعام للأدباءوالکتاب در عراق 2اکتبر1996ایرادشد.
-زهیرالجبوري(خوانشی در"ماقبل حرف ...مابعدنقطه")این سخنرانی درتالارانجمن هنرمندان دربابل عراق 16مارس 2007ایرادشد.
-مازن المعموري(پردازش کتاب فرهنگی:کتاب "حرف گرا"به عنوان نمونه)این سخنرانی درالإتحادالعام للأدباءوالکتاب دربغداد2008ایرادشد.

شب شعرهای ویژه وجشنواره ها:
-شب شعری ویژه چاپ مجموعه "جزئیات"بابل 1976
-جشنواره شعر الأمة- هتل الرشید1984
-جشنواره المربد(چندین دوره)
-بهارشعر-همایش شعرعراقی- فرانسوی –بغداد-قصرالعباسی 2002
- شب شعری ویژه چاپ مجموعه "نقطه"اتحادالکتاب والصحفیین العراقیین – اردن 2002
-جشنواره شعرعربی – عمان –اردن2002
-همایش شعراسترالیایی-شهرتاونسفیل-استرالیا-2003
-مهمان شب شعرجمعیت شعر-آدلاید-استرالیا-2004
-مهمان شب شعر -آدلاید-استرالیا-آگوست-2006
gallery de lacatessen

جُنگ ها:
-برگزیده شعرمعاصرعراق-گردآوری محمدصابرعبید-اتحادالکتاب العرب-دمشق –سوریه
-شهری دیگر(به زبان انگلیسی)-سیدنی –استرالیا2004
-جنگ ادبیات مهجری معاصرعرب-گردآوری لطفی حداد-دارصادر-بیروت-لبنان-2004
-جنگ شعرمعاصرعراق(به زبان اسپانیایی)گردآوری وترجمه استفان کاسترومن بوینس آیرس-آرژانتین
-عراق(به زبان انگلیسی)جنگ شعرمعاصرعراقی-گردآوری وترجمه سهیل نجم،صادق محمود وحیدرالکعبی
انتشارات آتلانتاریفلد-بهاروتابستان 2007-ایالات متحده آمریکا
-برکرانه دجله(به زبان اسپانیایی)جنگ شعرمعاصرعراق گردآوری وترجمه عبدالهادی سعدون باهمکاری محسن الرملی وعرب شناس اسپانیایی اگناسیوگوتریس انتشارات البیرو ای لارانا-کاراکاس-ونزوئلا-آگوست 2007
-بهترین شعرها به زبان استرالیایی درسال 2007(به زبان انگلیسی)

نمایشنامه ها:
-ماقبل حرف...مابعدنقطه=نمایشنامه ای است برگرفته ازمجموعه شعرشاعر(ماقبل حرف ..مابعدنقطه)که ذوالفقارخضر و میثم کریم شاکر نقش حرف ونقطه رادراین نمایشنامه ایفامی کنند.این نمایش باکارگردانی ذوالفقارخضربرصحنه نمایش انجمن هنرمندان دربابل –عراق اجراشد.

پیرامون اوپژوهش هاومقالات ونقدهای گوناگونی توسط منتقدان وادباوشاعران ازهرطیف ونسل ورویکردادبی ونقدی نوشته شد که نویسندگان عبارتند از:دکترعبدالعزیزالمقالح،فوزی کریم،پروفسورعبدالإله الصائغ،دکترعدنان الظاهر،دکترحسن ناظم،دکتربشری موسی صالح،عیسی حسن الیاسری،دکترناظم عوده،دکترمصطفی الکیلانی ،عدنان الصائغ،احمدالشیخ،نجات العدوانی ،فیصل عبدالحسن،دکترحسین سرمک حسن،ودیع شامخ،دکترعبدالواحدمحمد،مهدی العبیدی،دکترریاض الأسدی،علی الفواز،رعدکریم،خضیرمیری،واثق الداینی،عباس عبد جاسم،فاروق یوسف،دکترحاتم الصکر،عبدالجبارالبصری،ناجح المعموری،اسماعیل ابراهیم عبد،دکترمحمدصابرعبید،یوسف الحیدری،معین جعفرمحمد،عیسی الصباغ،هادی الزیادی،دکتراسماعیل نوری الربیعی،حمزه مصطفی،دکترجلال الخیاط ، محمدالجزائری ،علی جبارعطیه، هشام العیسی،صالح زامل حسین،امیرالحلاج،رکن الدین یونس،بشیر حاجم،ریسان الخزعلی ،هادی الربیعی ،دکترقیس کاظم الجنابی ،عبدالامیرخلیل مراد،ریاض عبدالواحد، جمال جاسم امین،فائزناصرالکنعانی ،حسن النواب،دکترمحمودجابرعباس،علاءفاضل،زینب احمد،وسام هاشم،علی عبدالحسین مخیف،عبدالستارابراهیم،فؤادالعبودی،فاضل الکعبی ،عبدالعال مأمون،عبدالمعزشاکر، زهیرالجبوری،دکترمقدادرحیم ،صباح الانباری،ودیع العبیدی،ساطع الجمیلی ،عبدالرزاق الربیعی ،عبداللطیف الحرز،علی الاماره،خلیل ابراهیم المشایخی،مالکه عسال ،جمال حافظ واعی ،شوقی مسلمانی ،عدنان حسین احمد،نصرجمیل شعث ،علی حسین عبید،حسب الله یحیی ،سوف عبید،صالح محمود،فاروق سلام ،صلاح زنکنه،عادل الشرقی ،مازن المعموری،فرات اسبر،محمدالعشری ،مسلم جاسم الحلی ،حمزه کوتی.


وی به زبان عربی شعروداستان ها ومقالاتی ازجیمزتربر،ویلیام کارلوس ویلمز،آناسرایلر،والاس ستیفنز،آدلراولسن، اودن،کاتلین راین، الیزابت ریدل ،جیمزریفز،گراهام گرین،ویلیام سترویان،دون خوان مانویل،ایوادافی،ولادیمیرساجی،مارک تواین ،موری بیل،ایگرا لویس رابرت،آدولف دیگاسینیسکی ،ژاکوب رونوسکی ،روزت هیلز،آلن باتن ،وچندتن ازشعرای کره ، ژاپن،استرالیا،ونزوئلا،چین وگینه ترجمه کرده است.
-برای رادیوی عراق برنامه های:اهلاًوسهلاً(خوش آمدید) ، شعراءمن العراق(شاعرانی ازعراق) ،البرنامج المفتوح(برنامه آزاد) ، ثلث ساعة مع..(بیست دقیقه با..) ، حرف وخمس شخصیات(حرف وپنج شخصیت)

-عضوانجمن روزنامه نگاران عراقی وعرب وجهان
-عضوکانون نویسندگان عراق وعرب
-عضوجمعیت مترجمان عراقی
-عضوکانون نویسندگان استرالیا وعضوجمعیت شعرا در آدلاید

شعرهای او به زبان های انگلیسی ، فرانسوی ، آلمانی ، رومانی ، ایتالیایی ، اسپانیایی ، کردی وفارسی ترجمه شده اند.

-اودر استرالیا زندگی می کند.
-email:adeebkamal@hotmail.com


-سایت الکترونی شاعر:
http://www.adeb.netfirms.com/
-
-
-
-
-
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!