یکشنبه
Maleki 1 Poesie-Maers-2008
--
برای شنیدن شعر«زهش ِ بهار » با صدای شاعر اینجا را کلیک کنید
-
زهش ِ بهار

گیریم که چند هفته ی دیگرم
به این چند هفته های دیگرش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - افزود و باز
چند هفته ی دیگرش
به چند هفته های کسل ِ دیگرش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - افزون ، امید دارد و باز
که این چند هفته های هفته هفته ی دیگرش
با آن چند هفته هفته های هفت هفتش و هفته های دیگرش
به هفت روز هفت ساعتی
در هفته گاه ِ این سراب
هفتار شود و
باز را به بازی گیرد و
بازی کنان
در رخوتِ تکرار ِ بی شوکتِ این تکرار ِ نا تکرار
فریادی سهم گین
بر این هفت عنصر ِ بی مرّوت
که جوان مردی ِ شان را
در جوار جوان زنی بالغ و نا آگاه
که شیرمردی را به آسان
از کِش مَ کش ِ رحم دلی استوار و فرراخ
به زمانه اش کشاند و شام گاه
بار هفت داستان را
به شادی ِ سبز ِ بهاران ........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقدیم کند .
بهاران ........
ـــــــــــــــــــــــ خجسته باد !
-
-
-
-
-
-
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!