یکشنبه
Lukas Moodysson

-
لوکاس مودی سون
برگردان: رباب محب


سفر های کودکيم
يادم است
به جنگل رفتم و ُ
هرگز باز نيامدم


Ÿ

زود به خواب می روم. دورو صامت ميان ِ
شعله ای لرزان و سايه ای لرزان.
آنجا دراز کشيده ام. کوچکم مثل دانه.
به خواب رفته زنده نيست. سايه است،
بر ديوار
مي لرزد.

Ÿ


(شعر رؤيائي)


مرد
شماره يک :
بازو بندی
بر ماهيچه اش.


Ÿ


(از دريا)


اگر من
اگر من دستم را باز کنم و دست بسته کودک بيرون بلغزد
اگر دريا درياست و
اگر دريا جنين نرم را
چشم به هم زدني ، انگار برق
در زهدان مادر در برگرفته
و آنگاه بزرگ شدن،
و آنگاه بزرگ شدن،
آهسته ، درخت را برق ِ آسمان به دو نيم کرده


اگر قلب در سينه مي تپد
اگر من
اگر من درون تنم پيچ مي خورم
اگر کودک به ديوار های دور لگد مي پراکند : آسمان و دريا
و دريا درياست
و دريا ما را از هم جدا مي کند ، دريا تورا ازمن


Ÿ
-

-
صورت گسترده

اگر تو
اگر من
اگر تو هوای انگشتانم را در دهانت کرده ای يا من انگشتان تو را در دهانم
چه کسي جيغ زد و دوباره جيغ زد
چه کسي جيغ زد و دوباره جيغ زد
ودر سکوت اقيانوس ها غرق شد


اگر
اگر من در تاريکي مي ايستم
اگر من در تاريکي آنسوی ِ آينه
مي ايستم
و دريا درياست


Ÿ


هر انسان جزيره ای است
آهسته زمزمه مي کند
آنطور که حتا خود بيدار نمي شود

آنقدر نزديک
آنقدر نزديک
آنقدر نزديک که انگار زمزمه نمي کندŸ

Ÿ

مي خواهم بر گردم
چيزی باقي نيست
خورشيد به پائين مي چکد
برآب رخشان
تو
روی علف نمي روی
تو پا برهنه نيستي
سرخ ها نيستند سرخ ها نيستند
من نيستم
سوی تو مي چرخم
من نيستم
نه من
نه من

Ÿ


برمن بتاب
برمن بتاب
برمن بتاب

Ÿ
-

-
---------------------------------------------------
-
ترجمه اشعار بالا با اجازه رسمي از انتشارات دابل و دابل صورت گرفته است.
عنوان کتاب به زبان اصلي:
- Moodysson. Lukas )1988(: ”Och Andra Dikter”
W&W

لوکاس مودی سون فيلم ساز و کارگردان ، شاعر و نويسنده ی سوئدی در هفدهم ژانويه 1969 در شهر لوند واقع در جنوب کشور سوئد به دنيا آمد. او فرزند ِگول اُکربلوم ِنويسنده است. با وجودی که مودی سون با شعر به دنيای نويسندگي پا گذاشته است ، اما او در ميان سوئدی هابيشتر به فيلم ساز و کارگردان مشهور است تا نويسنده.
دفتر کم حجم « و شعر های ديگر» بازگشت مودی سون به کودکي خود است. نگاه ِنوستالژيک او به گذشته اش حکايت از رسيدن به« مني » مي کند که من ِ کودکي ِ او نيست، بلکه« من ِ ديگری » است.« مني » اکتسابي که او به درستي نمي داندکيست. مودی سون با چاپ چند نقاشي سياه و سفيد کودکانه لابلای ِ اشعارش به نگاه نوستالژيک اش قوت بخشيده است.


اسامي :

Lukas Moodysson -
Gull Åkerblom
فيلم های مودی سون به زبان اصلي:
Det var en mörk och stormig natt, 1995 (kortfilm)
Uppgörelse i den undre världen, 1996 (kortfilm)
Bara prata lite, 1997 (kortfilm)
Fucking Åmål, 1998
Tillsammans, 2000
Lilja 4 ever, 2002
Terrorister, 2003
Ett hål i mitt hjärta, 2004
Container, 2006
کتاب های مودی سون به زبان اصلي :
Det spelar ingen roll var blixtarna slår ner 1987
Och andra dikter 1988
Evangelium enligt Lukas Moodysson 1989
Vitt blod 1990
Kött 1991
Souvenir 1996
Mellan sexton och tjugosex 2001
Vad gör jag här 2002
Vårdcentralen Fontanellen 2005 (tillsammans med
Coco Moodysson)
Apo kryp hos 2006
مودی سون تا کنون موفق به دريافت سه جايزه به خاطر فيلم هائي که اسامي آن ها ذيلا مي آيد شده است:
TV4:s filmpris Guldsolen 1998
Årets europé i Sverige 2000
Stig Dagermanpriset 2003

-
-
-
دیگر آثار رباب محب در اثر
-
-
-0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!