چهارشنبه
Hamid Reza Rahimi
سه شعر از حمیدرضا رحیمی

مقایسه
-
به مرمر
........بیشتر می ماند
تا به اطلسی
..........و راه رفتنش
..................یادآور آهوانی ست
که هرگز
........بیم صیّاد
.....................نداشته اند
***
باید گذری داشته باشد
این آهو
..........به سرزمینی که در آن
صدای تیر
.........خواب آهوانش را
..................آشفته کرده است...
-
-

آشنایی زدائی!
-
حذف می کنم
.............ترا از شعر
و نيز
تصوير را
.........که عکس لبخند توست.
***
حذف می کنم
...........ترا از شعر
و نيز
آن قناری را
که در واژه واژه اش
.....................می خواند.
***
حذف می کنم
..............ترا از شعر
و نيز خيال را
که رودخانه را
با قطار
.............قافيه می کند.
***
حذف می کنم
.............ترا از شعر
انگار که
ماه و ستاره را
از شب
و باران را
از ابر
من که
.........مسؤل دلتنگیِ ابر نيستم
بمن چه
.........که کارِ سبزه
..................به بيمارستان می کشد؟
***
...و نيز
...........مسدود می کنم
تمام جاده هائی را
............که به عاطفه می ريزند
و می نويسم
..........چند واژه ی غريب را
بر خاک
..........و می روم
بالایِ ديوارِ بلندِ جمله ای
تا از آنجا
..........سرگردانيت را
گاهِ وزش باد
................تماشا کنم
***
و نيز می نويسم
مثلاً، چوب
............چه فرق می کند
که در خيالِ تو
..............درخت برويد
.....................يا چمدان
...........................يا اصلاً، هيچ؟
اين،
.......توئی که بايد
با عينکِ شکسته ات
................سنگلاخِ ذهنِ مرا
.............................شخم بزنی؟...
.

.
ناظر
-
گوئی
هزار سال است
که از اين پنجره
...................به بيرون
...........................نگاه می کنم؟
سگِ عادت
پروانه ی خيال
گربه ی سعادت
پرنده ای که
..............چند زبان می داند
و زنی که
........به اندازه ی خدا
............................زيباست
و نيز
.........«خودم»
که روزی هزار بار
از همين پنجره
................می افتم و
............................می شکنم...
-
-
-
0 Comments:

ارسال یک نظر

خواننده‌ی گرامی،
نظر شما پس از بررسی منتشر می شود.
نظرهایی که بدون اسم و ایمیل نویسنده باشند، منتشر نخواهند شد.

Webhosting kostenlos testen!
Webhosting preiswert - inkl. Joomla!